topbar

Kalusto:

Käytössämme on tällä hetkellä neljä kuorma-autoa, sekä matalia perävaunuja:

VOLVO + PM 85

Volvo + PM85

4-Akseliseen vahvaan Volvon runkoon olemme kiinnitäneet

PM 85tn  kappaletavaranosturin. Tällä työyksiköllä suoritamme

vaativia nostoja ja kuljetamme erikoiskuljetukappaleita.

Ajoneuvon perään voi liittää joko täysiperävaunun tai puoliperävaunun.


 VOLVO + PM100

Toinen nosturikuorma-autoistamme on myös tehty Volvon alustalle ja

siihen on kiinnitetty PM 100 tm kappaletavaranosturi.

Ajoneuvo on hyvin samanlainen kuin ylläoleva, mutta uudempi ja tehokkaampi versio.
Tähän ajoneuvoon voi myös kytkeä sekä täysiperävaunun että puoliperävaunun.

Nostotaulukon voitte avata tästä linkistä klikkaamalla
Jatkovarrellisen nostotaulukon voitte avata tästä linkistä klikkaamalla


VOLVO + VAIJERIVAIHTOLAVAVARUSTEET

Energia-auto

Tähän Volvoon on asennettuna vaijerivaihtolavavarusteet.
Ajoneuvoa käytetäänkin sen monipuolisuuden johdosta useissa

eri tehtävissä: Energia-ajossa, lavettiajoissa, konelava-ajoissa jne.

Ajoneuvossa 30 tonnin vetokyky ja siihen on asennettavissa:
Energialava
Konelava
Kouranosturi
Vetopöytä lavetin vetoa varten


MATALA LAVETTI

Matalalavetti

Goldhoferin valmistamalla 3-akselisella lavettilla kuljetamme veneitä,

erikoiskuljetuskappaleita ja muita korkeita artikkeleita.

Lavetin lastauskorkeus on vain 30 cm maasta, joka mahdollistaa

korkeidenkin kappaleiden siirron ilman turhia siltojen kiertoja.


VAROITUSAJONEUVO

Varoitusajoneuvo

Varoitusajoneuvolla saatamme leveitä,

pitkiä ja korkeita kuormia valtakunnallisesti.

Henkilöstömme on käynyt asiaan

kuuluvan liikenteenohjaajakoulutuksen.


MUITA PERÄVAUNUJA

Willer
NTM
3-akselinen goldhofer